متخصص اعصاب و روان
روان درمانگر تحلیلی
دارای بورد تخصصی
نظام پزشکی ۱۴۸۵۲۲

برنامه ساعات کاری، ایام هفته و آدرس مطب هانوبت ویزیت یا روان درمانی با ارسال پیام در تلگرام و ایتا
تلگرام: @DrMahdianpour ایتا: @DrMahdianpour شماره تماس: ۰۹۳۵ ۵۱۷ ۵۴۴۱